Akumulatory żelowe i AGM wymagają starannie dobranych warunków ładowania. Zalecane jest stosowanie stabilizatorów napięcia tzw. kontrolerów ładowania zapewniających prawidłowy prąd ładowania, zgodny z wymaganiami podanymi przez producenta w karcie charakterystyki produktu. Kontrolujące urządzenia prostownicze, potrafią porównywać zmiany temperatury w ładowanym akumulatorze i regulować te zmiany napięciowo i prądowo. Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora, wielkości prądu i napięcia ładowania.

 

Ładowanie akumulatorów żelowych i AGM?

Ładowanie powinno przebiegać dwufazowo i obejmować pierwszą fazę ładowania prądem stałym oraz drugą fazę ładowania przy zachowaniu stałego napięcia.

 

Pierwsza faza ma na celu systematyczny wzrost napięcia i kumulację energii przy ładowaniu prądem stałym w zakresie 10-30% pojemności akumulatora (czyli dla akumulatora o pojemności 62 Ah prąd o maksymalnej 6,2-18,6 A tylko do momentu naładowania).

Druga faza powinna bazować na ustaleniu stałego napięcia przy zmniejszającym się prądzie. Stan akumulatora zostanie niezmieniony jeśli zachowane zostaną wartości napięcia ładowania polecane przez producentów.