Akumulatory

Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorami AGM i żelowymi?

Akumulatory bezobsługowe wykonuje się obecnie w dwóch technologiach: AGM oraz żelowej.

W akumulatorach wykonanych w technologii AGM (Absorbed Glass Mat) cały elektrolit uwięziony jest (wchłonięty) w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujących się między płytami. Akumulatory wykonane w technologii AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy, szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem. Z kolei akumulatory wykonane w technologii żelowej posiadają elektrolit pomiędzy płytami w postaci żelu.

Kiedy akumulator należy wymienić?

Akumulatory VRLA wykorzystywane do pracy buforowej należy wymienić w momencie, kiedy ich pojemność spadnie do poziomu 80% pojemności znamionowej.

Pojemność akumulatora VRLA rośnie w ciągu pierwszych 5[%] czasu jego życia, aby ustabilizować się na poziomie 100[%] wartości znamionowej przez 70[%] czasu efektywnej eksploatacji. Następnie pojemność akumulatora zaczyna spadać, aż osiągnie 80[%] pojemności znamionowej, tj. poziom definiowany jako kres żywotności.

Jak odczytywać datę produkcji z akumulatorów?

Akumulator marki Secusdsd:

SB190218 ( przykładowy numer serii )

SB—-18     pierwsze dwie litery oraz ostatnie dwie cyfry są oznaczeniami fabrycznymi

–19—-     pierwsze dwie cyfry od lewej oznaczają końcówkę roku produkcji (2019r)

—-02– trzecia i czwarta cyfra od lewej oznaczają miesiąc produkcji (luty)

Data produkcji:  luty 2019 r.

Na co należy zwrócić uwagę podczas pracy akumulatorów w podwyższonej temperaturze?

Znamionowa temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych wynosi 25 [°C]. Praca akumulatorów bezobsługowych w podwyższonych temperaturach powoduje bardzo znaczne skrócenie ich żywotności. Żywotność zmniejsza się o połowę na każdy trwały wzrost temperatury o 8 [°C] powyżej znamionowej temperatury pracy. Oznacza to, że akumulator eksploatowany w 33 [°C] zachowa 50 [%] a w 41 [°C] tylko 25[%] projektowanej żywotności.

Dla uzyskania maksymalnej żywotności akumulatora pracującego buforowo należy:

– instalować akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator),

– zachować przynajmniej 1,5 cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować urządzenia z otworami wentylacyjnymi w obudowie dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza,

– zastosować efektywną naturalną lub wymuszoną wentylację lub klimatyzację,
– stosować układ ładowania z kompensacją temperaturową napięcia ładowania jeśli temperatura pracy będzie przekraczać 25 [°C].

Jaką gwarancję posiadają akumulatory?

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe w akumulatorze w trakcie procesu produkcyjnego. W zależności od rodzaju pracy akumulatora (praca buforowa lub praca cykliczna) udzielamy następujących okresów gwarancyjnych:

okres gwarancji od daty sprzedaży przy pracy buforowej:

– Akumulatory SEC serii EH, EP i EV 1 rok

– Akumulatory SEC  serii DFS, DFD, DFDFTN, DFD, SD 2 lata